Đề: Nghị luận về vấn đề ô nhiễm môi trường


Dàn ý:


1.Mở bài:


- Môi trường có vai trò quan trọng đối với cuộc sống chúng ta
- Không phải ai cũng ý thức được điều đó
- Xã hội đang phát triển, kèm theo là vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng

2. Thân bài:

a. Nêu tầm quan trọng của môi trường:

- Môi trường nước
- Môi trường không khí
-..........

b. Hiện trạng:

- Ô nhiễm nguồn không khí:
+ Nhà máy, xí nghiệp, xe cộ....
+ Khí độc hại

- Ô nhiễm nguồn nước:
+ Nước thải công nghiệp chưa qua xử lý...
+ Nước thải sinh hoạt...

- Ô nhiễm nguồn đất:
+ Thoái hóa, rửa trôi...
+ Khô cằn, bạc màu...

- Ô nhiễm về ánh sáng, âm thanh tiếng ồn tại cácđô thị lớn
+ Xe cộ
+ Ánh sáng

c. Hậu quả:


- Ảnh hưởng đến sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của con người, nó gây ra nhiều bệnh về đường hô hấp,...
- Ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nước sản xuất...Nhiều loại dịch bệnh xuất hiện...
- Ô nhiễm Nguồn đất ảnh hưởng xấu đến cây trồng, vật nuôi và con người.
- Bệnh lí về mắt, âm thanh của các loại động cơ quá lớn,bệnh về đường hô hấp....... ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống...

d. Nguyên nhân:

*Khách quan:

- Tình trạng nóng lên của trái đất gây ra những biến động lớn về khí hậu toàn cầu dẫn đến các hiểm hoạ thiên tai ngày càng khủng khiếp: lũ lụt, động đất, sóng thần, hạn hán, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp...
- Tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, diện tích bao phủ bị giảm ngiêm trọng, nó gây ra biến đổi khí hậu...
- Luật pháp chưa thực sự nghiêm minh, chưa đủ mạnh để ngăn chặn mọi sự vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...

* Chủ quan:

- Ý thức của con người kém không tôn trọng luật pháp bảo vệ môi trường.
- Vì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà các nhà máy xí nghiệp đã bất chấp luật pháp thải ra môi trường, nước thải công nghiệp chưa qua xử lí, rác thải công nghiệp, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt không phân huỷ được,...
- Nhận thức của con người về ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế...


e. Giải pháp:

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường toàn xã hội
- Phát động hững hoạt động vì môi trường...giờ trái đất...
- Học sinh cần tham gia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường...vận động, tuyên truyền, hưởng ứng phong trào môi trường.....

3. Kết bài:

- Bảo vệ môi trường là bảo vệ nguồn sống của chính chúng ta
- Cần tích cực vận động tham gia
- Chung tay giữ môi trường xanh , sạch, đẹp cho hôm nay và mai sau

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC: