Những hình ảnh đẹp được xếp bởi những ki tu dac biet. xếp thành những hình trái tim đẹp
Hãy gửi những kí tự đẹp này cho bạn gái hay người yêu của bạn nhé_____8888888888____________________

____888888888888888_________________
__888888822222228888________________
_88888822222222288888_______________
888888222222222228888822228888______
888882222222222222288222222222888___
8888822222222222222222222222222288__
_8888822222222222222222222222222_88_
__88888222222222222222222222222__888
___888822222222222222222222222___888
____8888222222222222222222222____888
_____8888222222222222222222_____888_
______8882222222222222222_____8888__
_______888822222222222______888888__
________8888882222______88888888____
_________888888_____888888888_______
__________88888888888888____________
___________8888888888_______________
____________8888888_________________
_____________88888__________________
______________888___________________
_______________8____________________


__________________________________________¶¶____ __
________________________________________¶¶¶¶__ ____
______________________________________¶¶¶¶¶¶ ¶_____
____________________________________¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶___
___________________________________¶¶¶¶¶¶¶ �¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶ �¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ �¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
___¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ �¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_____
__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ �¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ �¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ �¶¶¶¶¶¶¶______________
__¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶________________
__¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶__________________
__¶_¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶____________________
__¶__¶__¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ _________________
_¶_____¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶______________ ___________
¶________¶¶¶________¶¶______________________ ______
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________________ ___________


../(,”)\♥ ♥(“.)
…/♥\. = ./█\.
.._| |_ .._| |_ ★


________________________________█████___ __█████
______________________________███____██_ ██_____███
_____________________________██________██_ _________██
____________________________██__________█___ _________██
________██████____________██______ __________________██
_____███████████________█ ��________________________██
____█████████████_______ ██_______________________██
___███████████████__ ____██______________________██
___███████████████ � �______██___________________██
___███████████████ � �_______██_________________██
____███████████████_ ______███_______________██
_______███████████_______█ █__██_____________██
___________███████______████ ___██__________██
____██████__████████ � �█████_____██_____██
__████████████████ ██████________██__██
_████████████████ ��███_____________████
██_█████_█████████ ███_______________█
█__█_██__███████████ █
_____█__████████████
_______█████████████
_______██████████████
_______██████████████ ��
________██████████████ █
_______███████__██████ � �█
______███████_____██████ █
____█████████________███ � �██____ (¯`(♥)´¯) _____(¯`(♥)´¯)
___¶¶ (_.^._)¶¶__¶_¶¶(_.^._)¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶(¯`v´¯) �
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥) �¯)¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._) �¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶ �
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶
______¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶
________¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶
___________¶(_.^._)¶
____________ ¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶(¯`·._.·(¯`·._.·(¯`·._.· Your Text ·._.·´¯)·._.·´¯)·._.·´¯)
……..@*
….@*……..@* …………………………@*
..@*……………@* ………………@*……..@*
.@*……………….@*……….@*………… � �..@*
@*…………………..@*…@*……………… ….@*
@*………………………*……………… � �…..@*
.@*……………………………………… � �….@*
..@*………………………………………. .@*
….@*…………………………………..@*
……..@*…………………………..@*
………..@*……………………@*
…………….@*…………..@*
……………….@*……@*
………………….*..@*
……………………@
……………………*
……………………@
……………………*


___d88888888b_____d88888888b
__d88?____d88b___d88b____`88b
_d8?_________d888b_________`8b
_8b_________________________d8
_b8__________________d8888b___d8888b
__d8________________d8?__d8b_d8b__`8b
___8ba_____________d8?_____d8b_____`8b
____`8da___________8b_______________d8
______`Y8b__________d8_____________8b
________`8b__________8ba_________ad8
__________`88_____88__`8da_____ab8?
____________8b___d8_____`Y8___8Y?
_____________`b_d?________`8_8?
______________`8?__________`8?
_______________”____________”


……….(¯`v´¯)
………..`•.¸.•´
………(●_•̃)..(●_•̃)
……… /█\ ♥/█\


_░▒███████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___█████ █
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓ � �█
██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓█ █
██▓▒░_______________░▒▓██
_██▓▒░______________░▒▓██
__██▓▒░____________░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██


»-(¯`·.·´¯)->TEXT<-(¯`·.·´¯)-«


________00000000000___________000000000000________
______00000000_____00000___000000_____0000000_____ _
____0000000_____________000______________00000____ _
___0000000_______________0_________________0000___ _
__000000____________________________________0000__ _
__00000_____________________________________ 0000__
_00000______________________________________00000_ _
_00000_____________________________________000000_ _
__000000_________________________________0000000__ _
___0000000______________________________0000000___ _
_____000000____________________________000000_____ _
_______000000________________________000000_______ _
__________00000_____________________0000__________ _
_____________0000_________________0000____________ _
_______________0000_____________000_______________ _
_________________000_________000__________________ _
_________________ __000_____00_____________________
______________________00__00______________________ _


☻♥ ☻
/♥\./█\
.||. .||

____ (¯`(♥)´¯) _____(¯`(♥)´¯)
___¶¶ (_.^._)¶¶__¶_¶¶(_.^._)¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶(¯`v´¯) �
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥) �¯)¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._) �¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶ �
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶
______¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶
________¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶
___________¶(_.^._)¶
____________ ¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶


_________00000000000___________000000000000_______ _
______00000000_____00000___000000_____0000000_____ _
____0000000_____________000______________00000____ _
___0000000_______________0_________________0000___ _
__000000____________________________________0000__ _
__00000_____________________________________ 0000__
_00000______________________________________00000_ _
_00000_____________________________________000000_ _
__000000_________________________________0000000__ _
___0000000______________________________0000000___ _
_____000000____________________________000000_____ _
_______000000________________________000000_______ _
__________00000_____________________0000__________ _
_____________0000_________________0000____________ _
_______________0000_____________000_______________ _
_________________000_________000__________________ _
_________________ __000_____00_____________________
______________________00__00______________________ _


_____________________________________¶¶_________ __
________________________________¶1¶1111111¶____ ___
________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111 �¶¶1____
_____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11 111111¶1¶¶___
___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶111111 1111111¶¶¶_
__¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶11 11111111111¶_
__¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶11 1111111111¶_
_11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111 111111¶¶
¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__111111 11111111¶¶
¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶111 11111111111¶1_
¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1 111111111111¶¶_
¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111 111111¶¶¶_
_1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶1111 1111111¶1__
__¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111 111¶1___
___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶111111 1¶11¶1____
____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111 ¶11¶¶¶_____
______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶ ¶11¶11¶¶_______
_______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1 ¶¶¶________
_________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶ ¶1__________
____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶ �____________
______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_ ____________
_________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶_ _____________
____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶____ ____________
_______________________¶1¶¶¶1¶¶¶___________ _______
___________________________11¶___________________ _


……..@*
….@*……..@* …………………………@*
..@*……………@* ………………@*……..@*
.@*……………….@*……….@*………… � �..@*
@*…………………..@*…@*……………… ….@*
@*………………………*……………… � �…..@*
.@*……………………………………… � �….@*
..@*………………………………………. .@*
….@*…………………………………..@*
……..@*…………………………..@*
………..@*……………………@*
…………….@*…………..@*
……………….@*……@*
………………….*..@*
……………………@
……………………*
……………………@
……………………*


……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
……..*………………………*
………..*………………….*
……………*……………*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*
……………………*
…………………..*
……………………*
……………………..*
………………………..*
…………………………..*
……………………………*
………………………….*


___.♥ ღ ♥______.♥ ღ ♥
__.♥______♥__♥______.♥
__.♥____ღ__I__ღ_____♥
___.♥.____LOVE____.♥
_____♥____YOU____♥
_______♥_______♥
_________.ღ ♥ ღ


_________00000000000___________000000000000_______ _
______00000000_____00000___000000_____0000000_____ _
____0000000_____________000______________00000____ _
___0000000_______________0_________________0000___ _
__000000____________________________________0000__ _
__00000_____________________________________ 0000__
_00000______________________________________00000_ _
_00000_____________________________________000000_ _
__000000_________________________________0000000__ _
___0000000______________________________0000000___ _
_____000000____________________________000000_____ _
_______000000________________________000000_______ _
__________00000_____________________0000__________ _
_____________0000_________________0000____________ _
_______________0000_____________000_______________ _
_________________000_________000__________________ _
_________________ __000_____00_____________________
______________________00__00______________________ _


´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶ ¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶……….(…(`…-“’´´-…´)…)……….
…………..)……–…….–….(………..
…………./……(o…_…o)….\\……….
………….\\………(..0..)……./……….
……….__.`.-._…’=’.._.-.´.__…….
……./…….’#.’#.,.–.,.#’.#.’….\\…..
…….\\__))……….’#’……… ((__/…..
__xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxx
________xxxxxxxxxxxx
__________xxxxxxxxx
____________xxxxx
_____________xxx
_____________xx
_____________*——♥♥—–
—-♥♥-♥♥—-
—♥♥—♥♥—
—♥♥—♥♥—
—♥♥—♥♥—
—-♥♥-♥♥—-
—–♥♥♥—–
—-♥♥-♥♥—-
—♥♥—♥♥—
–♥♥—–♥♥–……..@*
….@*♥♥♥♥@* …………………………@*
..@*♥♥♥♥♥♥@* ………………@*♥♥♥♥@*
.@*♥♥♥♥♥♥♥♥@*……….@*♥♥♥ ♥♥♥♥♥@*
@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥@*….@*♥♥♥ ��♥♥♥♥♥.@*
@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥*♥♥ � �♥♥♥♥♥♥♥♥.@*
.@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ � �♥♥♥♥♥♥♥.@*
..@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ��♥♥♥♥♥@*
….@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ � �♥♥♥@*
……..@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ��@*
………..@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥@*
…………….@*♥♥♥♥♥♥♥@*
……………….@*♥♥♥♥@*
………………….@*♥@*
…………………… @
…………………… *
…………………… @
…………………… *____ (¯`(♥)´¯) _____(¯`(♥)´¯)
___¶¶ (_.^._)¶¶__¶_¶¶(_.^._)¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶(¯`v´¯) �
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥) �¯)¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._) �¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶ �
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶
______¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶
________¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶
___________¶(_.^._)¶
____________ ¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶


_______¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶
_____¶¶■´¶¶¶¶¶´■´¶¶¶¶¶■´¶¶
____¶¶■´█████´¶´████´ � � ¶¶
___¶¶■´███████´█████ ´■ ¶¶
___¶¶■´████████████ � �´■ ¶¶
____¶¶■´███████████´ � � ¶¶
_____¶¶■´█████████´■ ¶¶
_______¶¶■´██████´■ ¶¶
_________¶¶■´███´■ ¶¶
__________¶¶■´`█´■ ¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶■(¯`v´¯)■¶¶
_______¶¶■■(¯`(■)´¯)■■¶¶
______¶¶¶■■■(_.^._)■■■¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC: